קווים מנחים לעבודה עם נפגעי חוט שדרה

קווים מנחים לעבודה עם תלמידים נפגעי חוט שידרה

קווים מנחים לצוות בית הספר

לעבודה עם תלמידים נפגעי חוט שידרה

 

kavim_cover

החוברת הדיגיטלית קווים מנחים לצוות בתי הספר לעבודה עם תלמידים נפגעי חוט שידה היא יוזמה של הגב' דלית מנחם.

החוברת הועלתה לאתר משרד החינוך, האגף לחינוך מיוחד